>
مهاجران ایرانی، رویدادهای کانادایی، در مجله تیتر
بزرگداشت بهرام بیضایی در فستیوال تیرگان ، عکس از نینا کبریایی

IMG_0013 copy

Tirgan Festival in toronto Canada, 2017, Titre Mag, Photo By Nina Kebriaee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.