>
مهاجران ایرانی، رویدادهای کانادایی، در مجله تیتر
علی دهکردی (بازیگر): من باید قلبم را در دستانم بگیرم و در مراسم بزرگترین و صمیمی ترین دوست دوران زندگیم شرکت کنم.

Levon-Haftvan (58)

نکوداشت یاد لوون هفتوان در تماشاخانه دیوار چهارم.
عکس ها از یاسمن ده میانی – Yasaman Dehmiyani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.