>
مهاجران ایرانی، رویدادهای کانادایی، در مجله تیتر
Iran National Soccer Fans in streets of Tehran. Photo By Nima Hajirasouliha

بچه ها متشکریم

 

One comment

 1. ملت ایران یک پدیده است !

  برای اولین بار در تاریخ بشریت و ورزش دیدیم که یک تیم شکست می خورد و مردم به خیابانها می آیند و جشن می گیرند و پایکوبی می کنند !!

  همانگونه که پس از 8 سال جنگ و سر کشیدن جام زهر توسط خمینی گفته می شود که جنگ را بردیم و عراق را شکست دادیم !!
  همانگونه که برای سرنگویی جمهوری اسلامی دست به دامان آدمهای رژیم می شویم !!
  همانگونه که آخوند روحانی را بعد از احمدی نژاد برای ریاست جمهوری انتخاب می کنیم و به خیابانها میآیم و می رقصیم واز خوشحالی سر به آسمانی می سائیم که شب خمینی را در ماه این آسمان دیده بودیم !!
  ما ایرانیها بزرگترین پدیده در این جهان هستیم که اسباب حیرت و گیجی هر اندیشمندی می شویم !!

  بیچاره آن کسی که در میان مردم گریزان از خرد و مسئولیت انسانی ، بخواهد که بیاندیشد و مسئول باشد……..امیر برادران

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.