>
مهاجران ایرانی، رویدادهای کانادایی، در مجله تیتر

گزارش تصویری از تمرین “دو مرغابی در مه”

عکسها از پویان طباطبایی

 

دو مرغابی در مه / یزدان تبریزی روزهای پر درد، آینده ای پر امید نمایشی در ستایش انسان دوستی/ مانا کیانی
عکسها از پویان طباطبایی  

Review Overview

User Rating: 4.06 ( 109 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.