>
مهاجران ایرانی، رویدادهای کانادایی، در مجله تیتر
Two Ducks in The Mist- March 2014- Toronto- Directed by Siavash Shabanpour
Photo By Pooyan Tabatabaei

دو مرغابی در مه – سیاوش شعبانپور

 

 

روزهای پر درد، آینده ای پر امید گزارش تصویری از تمرین “دو مرغابی در مه” نمایشی در ستایش انسان دوستی/ مانا کیانی
   

Review Overview

User Rating: 3.27 ( 41 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.