>
مهاجران ایرانی، رویدادهای کانادایی، در مجله تیتر
First Day of school 2014 - Photo by Hamed Barchian

همشاگردی سلام

گزارش تصویری از اولین روز بازگشایی مدارس در ایران

عکسها از حامد بارچیان
تهران – ایران
***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.