>
مهاجران ایرانی، رویدادهای کانادایی، در مجله تیتر

سرخی من از تو

غربت، همیشه یاد آور تنهایی ، دوری و جدا شدن از سنت هاست. اما گویا در کانادا چهره دیگری از غربت را میتوان دید. در این بخش (قسمت دوم) تیم “ترانزیت” به سراغ میهمانی های ایرانیان مهاجر میرود.

به قول سرهنگ:  غربت هم، غربت های قدیم.

 

مجموعه ترانزیت قسمت دوم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.