>
مهاجران ایرانی، رویدادهای کانادایی، در مجله تیتر

خداحافظی با لوون هفتوان

گزارش تصویری از خاک سپاری لوون هفتوان در گورستان ارامنه تهران – (بوراستان)
۱۳ مارچ ۲۰۱۸

عکس ها از مجید حامد حقدوست

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.