>
مهاجران ایرانی، رویدادهای کانادایی، در مجله تیتر

نگاهی به زندگی مهاجران ایرانی در کانادا

مجموعه ترانزیت

ساسان قهرمان ، شاعر و نویسنده

رویای کانادایی

در این بخش تلاش داریم تا نگاهی داشته باشیم به نمونه های موفق مهاجرت و مهاجران ایرانی که توانسته اند در جامعه میزبان (کانادا) مسیری روشن و موفق داشته باشند. تغییرات فرهنگی و خرده فرهنگ های ایرانی در کانادا را با نگاهی طنز در قالب مجموعه تصویری به نام ترانزیت  میتوانید ببینید.

جمیعت ایران - ۷۰ میلیون
جمیعت کانادا - ۳۶ میلیون
فارسی زبانان کانادا - ۵۵۰ هزار

گفتگوهای بی پرده

ماهنامه PDF

TITREmagFebruary-12re
govCan

گزارش تصویری