>
مهاجران ایرانی، رویدادهای کانادایی، در مجله تیتر

Tag Archives: آخرالزمان

کشف نسخه جدیدی از انجیل

مسیح به صلیب کشیده نشده است ترکیه بار دیگر خبرساز شد. اما این بار خبر مبربوط به انتخابات و تغییر دولت نیست. ترکیه مدعی شده است انجیلی در دست دارد که متعلق به 1500 سال پیش است و در آن به صلیب کشیده شدن مسیح تکذیب شده است. این انجیل قدیمی در سال 2000 میلادی از یک باند قاچاقچی اشیاء ...

Read More »

كيفري براي همه

نگاهي به فيلم «نوح» Noah علیرضا امیری روزنامه نگار – نروژ «اما تو، اي نوح، با چوب درخت سرو يك كشتي بساز و در آن اتاقهايي درست كن. درزها و شكافهاي كشتي را با قير بپوشان. آن را طوري بساز كه طولش 300 ذراع، عرضش 50 ذراع و ارتفاع آن 30 ذراع باشد. يك ذراع پايين تر از سقف، پنجراه ...

Read More »