خرمشهر

سینما

همه مردان جنگ

این یک نقد نیست. یادداشتی است بر فیلم «چ» ساخته ابراهیم حاتمی کیا  آنها که در جنوب به دنیا آمده…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا