معرفی کتاب

معرفی کتاب

شکاف بین نگرش و رفتار

نشر گمان در قالب مجموعه‌ی«خرد و حکمت زندگی» دغدغه‌ای مهم و اساسی را پدید آورده است. این نشر در این…

بیشتر بخوانید »
معرفی کتاب

در شناخت و ارزیابی شوراهای کارگری ایران

می‌توان گفت کتاب حاضر تنها تحقیق میدانی و موثق درباره‌ی کارگران و مبارزات آنها در جهان سوم است که می‌توان…

بیشتر بخوانید »
معرفی کتاب

مدرنیسم معضل‌ها و مسائلی تازه آفرید

 معرفی کتاب – آیدا پالیزگر –  نسبت هنر با حقیقت از منظر فیلسوفان چیست؟ آنها زیبایی را چه تعریف می‌کند و…

بیشتر بخوانید »
ادبیات

نویسنده با خود اندیشید هر یک چه غمی از آنِ دیگری می‌برد

معرفی کتاب – آیدا پالیزگر –  اجاره ‌نشین‌ها داستان نویسنده‌ای به نام هری لسر است که پس از ده سال حالا…

بیشتر بخوانید »
ادبیات

قبلا نوشته‌ای و حالا هم خواهی نوشت

معرفی کتاب – آیدا پالیزگر –گاهی بلند می‌شدم و به تماشای بام‌های پاریس می‌ایستادم و به خود می‌گفتم: «نگران نباش.…

بیشتر بخوانید »
معرفی کتاب

 هرکس در رنج کشیدن خود یکه و تنها است

معرفی کتاب – آیدا پالیزگر – هرکس در رنج کشیدن خود یکه و تنها است. رنجی که فرد می‌کشد توسط دیگران…

بیشتر بخوانید »
معرفی کتاب

بودن یا نبودن، حرف در همین است

معرفی کتاب – آیدا پالیزگر –  «بودن یا نبودن، حرف در همین است. آیا بزرگواری آدمی بیشتر در آن است که…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا